Lokalforeningens sammensætning

Indberetningsformular

Ifølge landsforeningens vedtægter § 9 stk. 5, skal lokalforeningerne senest 1. marts indberette følgende til landsforeningen:

  1. Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på alle medlemmer af bestyrelsen i lokalforeningen.
  2. Navn, adresse, tlf., og mailadresse på de af lokalforeningen udpegede repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.
  3. Fremsender vedtægter, såfremt der har fundet ændringer sted.

Nedenstående formular kan anvendes. Når formularen er udfyldt trykkes på SEND. Oplysningerne sendes herefter automatisk til landssekretæren og webmaster. Oplysningerne opbevares af landssekretæren og webmaster opdaterer landsforeningens hjemmeside. Landsforeningsformanden modtager en kopi elektronisk til orientering.

Navnet på lokalforeningen

Lokalforeningens navn*
Dato for ændring af bestyrelse:*

Bestyrelses sammensætning efter seneste generalforsamling:

Funktion:
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail
Funktion:(1)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(1)
Funktion:(2)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(2)
Funktion:(3)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(3)
Funktion:(4)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(4)
Funktion:(5)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(5)
Funktion:(6)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(6)
Funktion:(7)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(7)
Funktion:(8)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, E-mail(8)

Repræsentant til Veteranstøtten:

For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, Email:

Repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabsmødet:

(Formanden skal ikke skrives på):

Repræsentant/suppleant:
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:
Repræsentant/suppleant:(1)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(1)
Repræsentant/suppleant:(2)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(2)
Repræsentant/suppleant:(3)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(3)
Repræsentant/suppleant:(4)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(4)
Repræsentant/suppleant:(5)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(5)
Repræsentant/suppleant:(6)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(6)
Repræsentant/suppleant:(7)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(7)
Repræsentant/suppleant:(8)
For- og efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer og Email:(8)

Bemærkninger:

Såfremt der er foretaget vedtægtsændringer på sidste generalforsamling skal de reviderede vedtægter fremsendes elektronisk til landssekretæren inden 1. marts jf. vedtægternes § 9 stk. 5.

Foreligger de reviderede vedtægter ved fremsendelse af denne formular, kan disse vedhæftes nedenfor.

Vedtægter er:*
Vedhæft reviderede vedtægter:
Der skal laves videresendelse af Emails fra landsforeningen: (Svares Ja, anføres mailadresser nedenfor)*
Mails fra landsforeningen skal videresendes til (gerne flere adresser):
Skriv bogstaverne i feltet: