Ændring af våbenloven

Ved medlem af Hovedbestyrelsen Birger Kjer Hansen

Med virkning fra 1. juli 2024 har Folketinget i det sene forår vedtaget nogle ændringer af våbenloven, der især betyder følgende:

  • Personer, der har begået grove lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning, vil ikke kunne meddeles våbentilladelse mv. i et bestemt tidsrum fra domsafsigelsen eller fra beslutningen om tilhold, opholdsforbud eller bortvisning, ligesom våbentilladelsen mv. vil skulle bortfalde for personer, der dømmes for grove lovovertrædelser.
  • Politiet får mulighed for systematisk at indhente helbredsoplysninger hos ansøgere ved ansøgninger om våbentilladelser mv., herunder i visse tilfælde at kunne give afslag som følge af ansøgerens helbredstilstand.
  • Berørte offentlige myndigheder får en særlig adgang til at indgive bekymringsindberetninger til politiet vedrørende personer med våbentilladelse mv.
  • Bødestraffen for bl.a. uforsvarlig opbevaring af våben skærpes, ligesom bødestraffen for ulovlig besiddelse af ammunition skærpes.

Gennem høringsudtalelser har Danmarks Veteraner som interesseorganisation sammen med bl.a. Danmarks Jægerforbund og Dansk Militær Idræt siden lovforslagets udarbejdelse tilbage i efteråret 2023 søgt at påpege behovet for, at lovændringen ikke uforvarende på forhånd ”brændemærker” veteraner, der har en diagnose af psykisk karakter, og at lovændringen ikke uhensigtsmæssigt ændrer ved, at mange veteraner m.fl. fortsat kan have stor glæde ved og rehabiliteringsmæssig nytte af deltagelse i skydeaktiviteter m.v.

Der udestår nu fra Justitsministeriets side at udstede en række bekendtgørelser. Danmarks Veteraner opfatter fortsat ændringerne af våbenloven som en uheldig og unødvendig symbolpolitik, der kan føre til yderligere stigmatisering af psykisk skadede veteraner. Danmarks Veteraner fortsætter derfor også fremadrettet, sammen samarbejdspartnerne bestræbelserne for at bedst muligt at sikre veteraners retssikkerhed også på dette område.

Aktuelt

Veteranstøttens VETCAMP 2024

Veteranstøtten gentager succesen med VETCAMP på Lanzarote i et samarbejde med KrogagerFonden og Club La Santa. VETCAMP 2024 gennemføres på Lanzarote i perioden 15. – 22. NOV 2024. VETCAMP 2024 giver dig en unik mulighed for at komme i gang igen gennem en lang række...

Fribilletter til Opera Hedeland

Så er det nu, der kan bestilles billetter til årets forestilling i Opera Hedeland. Billetterne er til 9. august 2024 og kun 9. august 2024 Billetterne fordeles efter ”først til mølle princippet”, så udfyld formularen nederst på siden og tryk på SEND. Efterfølgende vil...

Veterankommando til Flagdag d. 5. september i København

Kære veteran Den 5. september fejrer Danmark vores udsendte med markeringer nationalt og lokalt i kommunerne. Du har som tidligere udsendt mulighed for at deltage i den nationale markering i København ved at indgå i Danmarks Veteraners særlige veterankommando. Hvis du...

Arctic MC Tour 2024

Danmarks Veteraners MC Touring inviterer hermed 10 Veteraner med MC på en uforglemmelig tur til Færøerne, og deltagelse i fejring af vores flagdag sammen med Arktisk Kommando og Danmarks Veteraners lokalafdeling på Færøerne. Programmet for turen er;      Afg....

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er ude nu

Så er den seneste udgave af medlemsmagasinet sendt i trykken. Og kan du ikke vente til den lander i postkassen i løbet af uge 26, så kan du læse den online version lige her. Klik på billedet

Skal du med Lolland Rundt?

Hvis du vil med, så har Veteranstøttens Aktivitetsudvalgt købt en række pladser til Lolland Rundt. Du tilmelder dig på mail til kontakt@lollandrundt.dk. Det vil være en veteran, der modtager din tilmelding og sørger for at registrere dig og dine ønsker. Afregning sker...

Invitation til Veterantræf d. 27. – 28. september 2024

Det traditionelle Veterantræf for veteraner starter i år med et Veteran- og Gensynstræf, den 27. september. D.v.s., at alle veteraner fra alle værn af Forsvar, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen, politi, Civile myndigheder m.fl., uanset om de er jubilarer eller ej –...

Danmarks Veteraner i Hjernekassen på P1

Landsformand Carsten Rasmussen har været i Hjernekassen sammen med veteranen Mads for at tale med Peter Lund Madsen om det at være udsendt. Lyt her: 

Udsendt Af Danmark LIVE på den Hirschsprungske Samling 19. juni

Kom til ”Udsendt Af Danmark – LIVE” på det smukke museum Den Hirschsprungske Samling i samarbejde med landsorganisationen Danmarks Veteraner.   På denne aften tager vi med tre veteraner og en pårørende med tilbage til en række af de forskellige missioner, som...