Formandsmøde 2019

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 14/09/2019
13:00 - 18:30

Lokation
Antvorskov Kaserne

Kategori


Danmarks Veteraner indkalder hermed til Formandsmøde lørdag den 14. september 2019, kl. 15.00 -20.30, på Gardehusarkasernen, Slagelse.
Mødet holdes i forlængelse af Veteran- og Jubilarstævnet.

Formålet er at give mulighed for drøftelse af aktuelle emner og give inspiration til ny ideer og udvikling, som på sigt kan vise sig at blive til aktiviteter såvel lokalt som på landsplan.
Hver lokalforening kan deltage med formanden eller dennes stedfortræder samt yderligere en repræsentant. Transport til og fra mødet godtgøres jf. landsforeningens vedtægter.

Dagsorden for Formandsmødet:

1500 – 1545     Velkomst og Landsformandens indlæg.
1545 – 1615     Testamenter og arv. Orientering ved cand.merc.jur. Lotte Wagner, Liv & Lov Aps.
1615 – 1700     Status budget 2019. Drøftelse af budget 2020 og aktivitetsoversigt 2020.
1700 – 1730     Tilbagemelding på Blivende Bestemmelser for Danmarks Veteraner.
1730 – 1800     Orientering fra Danmarks Veteraners Webmaster og redaktøren af Baretten.
1800 – 1845     Middag.
1845 –  2015     Emner fra Lokalforeningerne.
2015 – 2030     Afslutning.

Lokalforeningerne anmodes om forud for mødet at have forberedt sig på en drøftelse under mødet af fremtidig afholdelse af Sommerstævne, herunder kriterier for anmeldelse af ansvarlig lokalforening i 2020.
Spørgsmål angående deltagelse eller dagsorden kan rettes til medlem af Hovedbestyrelsen, Jens Morten Jørgensen, på tlf. 26 39 90 70 eller jmj@danmarksveteraner.dk
Tilmelding på formularen herunder ikke senere end 16. august 2019.
Bemærk, at deltagelse i Veteran- og Jubilarstævne 13. – 14. september 2019, herunder forplejning og overnatning, skal ske ved den aktivitet. Aftensmad 14. september dækkes af Formandsmødet.