National Flagdag

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 05/09/2020
09:30 - 16:00

Lokation
Kastellet

Kategori Ingen Kategori


Danmarks Veteraner stiller, i lighed med tidligere år, med et æreskommando til Flagdagen, der gennemføres i København.

Tidsplanen for genenmførelse af æreskommandoet:

Kastellet.

09:30 Bunkeren åbnes af Lokalforening København.
10:00 – 10:30 Vi mødes ved bunkeren på Kastellet i paradepåklædning med store dekorationer.
10:15 Afhentning af forplejning i cafeteriaet.
11:00 Mønstring, udlevering af adgangskort og opstilling af faner ved bunkeren
11:15 Indøvelse af faneeksercits.
12:00 Begyndende opstilling til paraden på Kastellet – klar senest kl. 12:25.
12:30 Den officielle parade på Kastellet begynder.
13:15 Afslutning på den officielle del af paraden på Kastellet.

Holmens Kirke – kun for særligt indbudte med personlig invitation.

13:20 Transport af FSV 7 hovedfaner + DV Landsfane fra Kastellet til Holmens Kirke.
13:30 Formanden for DV samt hans udenlandske gæster køres til Holmens Kirke.
14:30 Flag og faner føres ind i kirken.
15:45 Gudstjenesten afsluttes.
16:00 Transport af FSV 7 hovedfaner + DV Landsfane til Kastellet.

Tilmelding af Flagbærere, flagvagter og øvrige deltagere i æreskommandoet foregår på tilmeldingsformularen herunder.

Tilmelding er standset henset til antal deltagere i arrangementet.