Veterantræf og Peace Keepers Day 2018

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 29/05/2018
9:00 - 16:00

Lokation
Kastellet

Kategori


I lighed med tidligere år vil Danmarks Veteraner ære og hylde alle veteraner, der har deltaget i en international mission for Danmark.
Alle Veteraner fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, andre civile styrelser og inviterede nordiske veteranorganisationer samt pårørende indbydes hermed til Veterantræf i Kastellet på Peacekeepers Day den 29. maj 2018.
Du behøver således ikke være medlem af Danmarks Veteraner for at deltage.
Det er samtidig halvfjerdsåret for Danmarks bidrag til den første FN-mission i 1948. The ”United Nations Truce Supervision Organization” (Mellemøsten).

Veterantræffet – inklusive parade, 50 års mindemedaljer for tjeneste på Cypern eller andre missioner i 1968, 25 års medalje for tjeneste på Balkan eller andre missioner i 1993, veteranmærke til jakken og en storslået reception – er som udgangspunkt gratis for alle veteraner inklusive pårørende, der har tilmeldt sig på Danmarks Veteraners HJEMMESIDE inden den 21. maj 2018 (Se dog under pkt. ”Betaling”).
Hvis du ikke er tilmeldt, er du velkommen til paraden, men du og dine pårørende kan ikke deltage i receptionen.

Til at kaste glans over og ære veteranernes indsats for Danmark har vi også i år inviteret en lang række personer fra det officielle Danmark bl.a. repræsentanter fra Regeringen, Folketinget, Diplomatiet, Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl.

Ligeså vil Den Kongelige Livgardes Æreskommando og Tambourkorps, Danmarks Veteraners Æreskommando, lokalforeningers- og andre veteranforeningersfaner og et musikkorps deltage.

Programmet i år er betydeligt udvidet i forhold til tidligere år. I år indgår en lang række spændende tilbud, som I kan drage nytte af, når I alligevel er i København. Det er fuldstændigt frivilligt, hvilke program punkter, I ønsker at deltage i.

Program for dagen den 29. maj i Kastellet:

09.00 – 11.30
Veteraner møder og indskrives, der serveres en kop kaffe og et brød

10.00 – 11.00
Gudstjeneste til ære for veteraner i Kastellet smukke kirke.

11.00 – 11.30
Lægning af blomst på De Blå Baretters Mindesten i Kastellet

11.30 – 11.55
Opstilling til parade ved Monumenter for Danmarks Internationale Indsats siden 1948

12.00 – 13.00
Parade med kranselægning ved Monumentet

Hyldesttale til veteraner og deres pårørende

Dekorering af indstillede veteraner med bl.a. ”The Board of the Nordic Blue Berets Medal of Honor” samt ”Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje”

Dekorering med ”50 års Mindemedalje for tjeneste på Cypern og andre missioner i 1968” og ”25 års mindemedalje for tjeneste på Balkan og andre missioner i 1993

13.00 -14.30
Reception og kammeratligt samvær for alle tilmeldte veteraner og evt. pårørende samt VIP

14.00 –
Dekorering af indstillede børn til udsendte foran kirken i Kastellet

14.00 –
Rundvisning på Kastellet af professionel guide

14.30 – 16.00
Grill hygge ved Kommandanten i Kastellet og Lokalforening Københavns foranstaltning ved ”Bunkeren” (LF KBH hjemsted) i Kastellet

15.00 –
Rundvisning på Kastellet af professionel guide

16.00 –
Rundvisning på Kastellet af professionel guide

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening vil udstille mange af deres mest interessante klenodier rundt om i Kastellet på dagen.

INFORMATIONER:

TILMELDING

Tilmelding foretager du nederst på denne side.

TRANSPORT OG PARKERING

I kan tage toget til Østerport og spadsere til Kastellet, hvor der er indskrivning og information om dagens forløb. Der er gratis parkering på anviste P-pladser i Kastellet fra klokken 08.00.

BETALING

Som udgangspunkt er hele arrangementet – inklusive parade, veteranmærke, medalje til indstillede og reception – gratis for alle veteraner og pårørende, der er tilmeldt senest den 21. maj 2018.
Hvis du ikke er medlem af Danmarks Veteraner, skal du dog selv betale for evt. 50- og 25- årsmindemedaljer for tjeneste i missioner i 1968 og 1993, som du skal dekoreres med på paraden (ca. 200 kr. der betales ved indskrivningen på dagen.). Alt andet er gratis.
Alle medlemmer af Danmarks Veteraner, der er tilmeldt til at fejre deres 50 års jubilæum for tjeneste på Cypern og andre missioner i 1968 og 25 års jubilæum og for tjeneste på Balkan og andre missioner i 1993, bliver dekoreret med mindemedalje på dagen uden beregning.

PÅKLÆDNING

Vi forventer, at du er tækkeligt klædt (uniform eller passende civil påklædning). Vi forventer endvidere, at du bærer dine evt. medaljer på venstre side af brystet (over hjertet), samt om muligt, din missionsbaret og evt. ”blåt udstyr”, hvis du har været udsendt i en FN-mission.

FN-MUSEET

FN-museet vil være til stede i Kastellet på dagen med en salgsbod, hvor du bl.a. vil kunne købe ” Blåt Udstyr”, FN-mærke i baretudgave, veteranmærke i baretudgave og meget andet veteranudstyr.
Du kan også bestille det på forhånd via FN-Museets HJEMMESIDE.

CYPERN VIN

Cypern Vin vil være til stede i Kastellet med en salgsbod. Her kan du købe vin fra dengang, du gjorde tjeneste på Cypern – f.eks. Commanderia mv. – samt kogebøger med cypriotiske retter.

Medaljer til veteraner der dekoreres med på Peacekeepers Day 2018.

Som det fremgår af programmet vil der blive dekoreret med en række forskellige medaljer på Peacekeepers Day 2018 til tilmeldte og tilstedeværende veteraner.

  • The Board of the Nordic Blue Berets Medalje of Honor. En kongeligt approprieret medalje, der kan tildeles personer, der har gjort en god indsats under udsendelsen og/eller i internationalt fredsarbejde og som støtter op om veteranarbejdet såvel nationalt som internationalt. Medaljen findes i graderne bronze, sølv og guld. Man skal være indstillet af en lokalforening eller hovedbestyrelsen for at få den.
  • Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje, der kan tildeles personer, både medlemmer og ikke medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen og for arbejdet med veteraner. Hæderstegnet findes i graderne bronze, sølv og guld. Man skal være indstillet af en lokalforening eller hovedbestyrelsen for at få den.
  • 50 års mindemedalje for tjeneste på Cypern i 1968. Du skal anføre, at du har 50 års jubilæum under tilmeldingen.
  • 50 års mindemedalje for tjeneste i andre mindre missioner end Cypern i 1968. En ny-indstiftet medaljer, der uddeles for første gang ved Peacekeepers Day 2018. Du skal anføre at du har 50 års jubilæum fra en sådan mission ved tilmelding.
  • 25 års mindemedalje for tjeneste på Balkan i 1993. Du skal anføre, at du har 25 års jubilæum under tilmeldingen.
  • 25 års mindemedalje for tjeneste i andre mindre missioner end på Balkan i 1993. En ny-indstiftet medaljer, der uddeles for første gang ved Peacekeepers Day 2018. Du skal anføre at du har 25 års jubilæum fra en sådan mission ved tilmelding.
MEDALJE TIL BØRN TIL UDSENDTE

Har du børn eller kendskab til børn, som du mener, bør belønnes med en ”børnemedalje” for at have klaret sig igennem hverdagen, mens far/mor var udsendt, kan du indstille ham/hende HER. På foranstående link er der også yderligere information om “børnemedaljen”.
Så vil vi i samarbejde med en pårørende forening Familienetværket fra Den Kongelige Livgarde, forsøge at sikre, at dit barn/børn får en ”Børnemedaljer” den 29. maj 2018. Vi planlægger at det skal ske kl. 14.00 foran kirken i Kastellet.

YDERLIGERE INFORMATION

Denne webside vil løbende blive opdateret i takt med udviklingen i Veterantræf/Peacekeepers Day.

Slut op og vær med til at gøre den 29. maj til en særlig og festlig dag for veteraner.

Har du spørgsmål så ret dem til Peter Kragh Nielsen, E-mail: pkn@danmarksveteraner.dk, eller telefon 21 15 52 60.

Tilmelding her på hjemmesiden er slut, men det er dog stadig mulighed for at lave en tilmelding. Kontakt Peter Kragh Nielsen, E-mail: pkn@danmarksveteraner.dk, eller telefon 21 15 52 60.

Følgende har tilmeldt sig:

You have no permission to view submissions.