Årets gæst nr. 10.000 besøger FN Museet

Familie fra Århus blev gæster nr. 10.000 på FN Museet i år.

Mette og Henrik Bodin med barnebarnet Tobias havde valgt at besøge Frøslevlejren tirsdag og da de nåede til FN Museet omkring middagstid, kunne de fejres som årets gæst nr. 10.000.

I al beskedenhed ventede der gratis is til familien – en kærkommen gave med dagens over 30 grader.

Med skiltet barnebarnet Tobias og Mette og Henrik Bodin sammen med ugens kustode Palle Stausholm.