Afrodite græder

I Baretten nr. 5 på side 5, omtales en bogudgivelse af en ny bog om Cypern og tiden om indsættelsen af de første danske FN-soldater på øen. Bogen forventedes udgivet i efteråret 2018, dette har dog ikke kunnet overholdes, hvorfor udgivelsen nu forventes først at ske først i 2019.