Billeder fra 29. maj på Kastellet

Der er lagt 252 billeder fra Peacekeepers Day op på hjemmesiden. Dette er første levering, der vil senere komme endnu flere.

Tryk på billedet herunder for at få adgang til billederne. Hvis du ikke kan se billederne, så gå op til indstillinger i øverste højre hjørne og vælg felter.