De Allieredes Danske Våbenfæller gennemfører “Store Kransetur”

Danmarks Veteraner har modtaget denne invitation og viderebringer den hermed til sine medlemmer.