Deltag i festligholdelse af Peacekeepers Day 2022 i Kastellet i København

Deltag sammen med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
i festligholdelse af
Peacekeepers Day 2022 på Kastellet i København.

 

Traditionen tro vil Danmarks Veteraner og det officielle Danmark igen i år hylde og ære alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day søndag den 29. maj 2022 i det smukke og historiske Kastellet i København.
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik har meddelt, at det vil være ham en ære at deltage i hyldesten af veteraner og deres pårørende og vil deltage som æresgæst og honnørmodtager. Hans Kongelige Højhed Kronprins Fredrik vil ligeledes dekorere medaljetagere under paraden.

Alle Veteraner med pårørende fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, andre civile styrelser, samarbejdspartnere og andre veteranaktører indbydes hermed til at deltage i festlighederne på Peacekeepers Day i Kastellet.
Du behøver således ikke være medlem af Danmarks Veteraner for at deltage. Alle veteraner og pårørende er velkomne, uanset hvilken type mission/operation du har været udsendt til, og uanset om du skal have medaljer eller kommer for at hygge dig med vennerne fra dengang.

Til at kaste glans og ære over veteranernes indsats har vi også inviteret en lang række personer fra det officielle Danmark bl.a. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og repræsentanter for Regeringen, Folketinget, Departementer og Styrelser, Diplomatiet, Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Den Kongelige Livgardes Æreskommando og Tambour-korps, Danmarks Veteraners Æres-kommando, faner fra foreninger under Danmarks Veteraner, soldaterforeningsfaner og andre veteranaktørers faner vil deltage og forme nogle smukke rammer om dagen.

På Peacekeepers Day dekoreres blandt andet veteraner, der har 60-års, 50-års og 25-års jubilæum for deres tjeneste i internationale missioner for Danmark, samt særlige inviterede til at modtage Nordic Veterans medal of Honour.

Program for søndag den 29. maj 2022 i Kastellet:

De forskellige arrangementers placering i Kastellet

Skitse over paradeplads

Alle aktiviteter på Peacekeepers Day 2022 i Kastellet inklusive veteran-pins til jakken, en storslået reception, egeblad til mindemedalje, mindemedaljer mv. er som udgangspunkt gratis for alle, der har tilmeldt sig inden den 22. maj 2022 (se dog nedenstående vedrørende mindemedaljer til 60-år, 50-år og 25-års jubilarer, der ikke er medlemmer af Danmarks Veteraner)

Slut op og vær med til at gøre den 29. maj 2022 til en særlig og festlig dag for alle veteraner og deres pårørende.

INFORMATIONER:

Tilmelding.
Tilmelding sker for alle på Danmarks Veteraners Hjemmeside (www.danmarksveteraner.dk.) tryk her (-> skal lede frem til tilmeldingsskema Peacekeepers Day)

Transport og Parkering.
I kan tage toget til Østerport og spadsere til Kastellet, hvor der er indskrivning og information om dagens forløb fra kl. 09.30. Der er gratis parkering på Kirkepladsen i Kastellet fra kl. 08.00.

Betaling.
Som udgangspunkt er hele arrangementet – inklusive parade, veteran-pins, medalje til indstillede og reception – gratis for alle veteraner og pårørende, der er tilmeldt senest den 22. maj 2022.
Hvis du ikke er medlem af Danmarks Veteraner, skal du dog selv betale for evt. 60-års egeblad, 50-års og 25-års mindemedaljer for tjeneste i missioner i 1962, 1972 og 1997. (ca. 250 kr., der betales ved indskrivningen på dagen).

Påklædning.
Vi forventer, at du er tækkeligt klædt (uniform eller passende civil-/veteran- påklædning). Vi forventer endvidere, at du bærer dine evt. store medaljer på venstre side af brystet (over hjertet), samt om muligt, din missionsbaret/-kasket og evt. ”blåt udstyr”, hvis du har været udsendt i en FN-mission.

FN-Museet.
FN-museet vil være til stede i Kastellet på dagen med en salgsbod, hvor du bl.a. vil kunne købe ” Blåt Udstyr”, FN-mærke i baretudgave, veteranmærke i baretudgave og meget andet veteranudstyr.
Du kan også bestille det på forhånd via FN-Museets hjemmeside (www.fnmuseet.dk)

Hjælpere.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd, så anfør det venligst i tilmeldingsskemaet.

Denne webside vil løbende blive opdateret i takt med udviklingen i Peacekeepers Day.

Har du spørgsmål, så ret dem til:
Birger Kjer Hansen
e-mail: bkh@danmarksveteraner.dk
telefon: 4037 2021

Slut op og vær med til at gøre den 29. maj 2022 til en særlig og festlig dag for alle veteraner og deres pårørende

Du kan stadig deltage i fejringens af Peacekeepers Dag, men dog ikke i reception m.v.