I tirsdags fyldte Fonden Danske Veteranhjems 10 år!

I den anledning har fonden fået lavet et jubilæumsmagasin, som du kan læse i den elektroniske udgave herunder! Papirudgaven er undervejs.
Fejringen var planlagt til at foregå næste måned, men grundet COVID-19 har vi desværre set os nødsaget til at udsætte denne.

Vi går i dag også i luften med en officiel Facebookside for Fonden. Den kan du finde på https://www.facebook.com/FondenDanskeVeteranhjem/.

Vi vil være så glade for, hvis du vil gå ind på Facebooksiden Fonden Danske Veteranhjem og kommentere og dele vores opslag, så vi dermed kommer ud til flest mulige veteraner og pårørende.

Der skal samtidig lyde en stor og varm tak til alle vores dygtige og vigtige frivillige, samarbejdspartnere samt bidragsydere, uden hvem Fonden Danske Veteranhjem ikke havde været dér, hvor vi er i dag.

Tak for de første 10 år; vi glæder os til mange flere!

De bedste hilsner

Christian Kurt Nielsen                                Dorte Skov-Jespersen

Bestyrelsesformand                                               Sekretariatschef