Indbydelse til foredrag fra De Allieredes Danske Våbenfæller

Danmarks Veteraner har modtaget denne invitation og viderebringer den hermed til sine medlemmer.