Mindehøjtidelighed på Skæring Hede

75 året for henrettelsen af fem modstandsfolk på Skæring Hede, som også nævnt i nyhed om højtideligholdelse udgivet 23. november 2018, markeres også på Skæring Hede. Programmet for markeringen er som anført nedenfor:

Tidspunkt: Søndag den 2/12 kl. 11.00
Sted: Skæring hede.

Forud for mindehøjtideligheden skal fanerne møde klokken 10.30 ved skovkanten på heden.
Ca. 10.55 føres fanerne ind.

Mindehøjtideligheden følger dette program:

  • Garnisonskommandant oberst Bo Engelbrecht inspicerer fanerne
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger byder velkommen
  • Der lægges 5 buketter ved træerne
  • Randers Borgmester Torben Hansen holder mindetalen
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger takker af
  • Der spilles ”Altid frejdig når du går”
  • Højtideligheden slutter.”

Aktuelt

Parade i Mindelunden ved Rindsholm Kro

Kan du ikke komme til København, har vi modtaget denne invitation til arrangement i Mindelunden - alle medlemmer og støttemedlemmer er velkomne til at deltage. Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholder et arrangement tirsdag d.4 april i anledning af NATO-dagen i...

Invitation til parade på NATO dagen – Kastellet i København

Traditionen tro markerer Danmarks Veteraner NATO-dagen den 4. april med parade og medaljeoverrækkelse. Alle er velkommen til at deltage i hele arrangementet og den efterfølgende reception. For at sikre os, at der er mad og drikke til alle, ser vi meget gerne, at du...

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2023

Danmarks Veteraner afholder Repræsentantskabsmøde den 21. – 22. april 2023 på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J. Mødet gennemføres som todages møde med ankomst og registrering den 21. april fra kl. 17.00 og repræsentantskabsmøde fra fredag kl. 18.00 –...

Danmarks Veteraners Medlemsmagasin er på gaden

Så er den seneste udgave af Danmarks Veteraners Medlemsmagasin på gaden. Er du medlem og har du bedt om at få det med posten, så varer det ikke længe, inden det dumper ind gennem brevsprækken. Husk du kan altid melde dig ind i en af vores mange foreninger - det er...