Mindehøjtidelighed på Skæring Hede

75 året for henrettelsen af fem modstandsfolk på Skæring Hede, som også nævnt i nyhed om højtideligholdelse udgivet 23. november 2018, markeres også på Skæring Hede. Programmet for markeringen er som anført nedenfor:

Tidspunkt: Søndag den 2/12 kl. 11.00
Sted: Skæring hede.

Forud for mindehøjtideligheden skal fanerne møde klokken 10.30 ved skovkanten på heden.
Ca. 10.55 føres fanerne ind.

Mindehøjtideligheden følger dette program:

  • Garnisonskommandant oberst Bo Engelbrecht inspicerer fanerne
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger byder velkommen
  • Der lægges 5 buketter ved træerne
  • Randers Borgmester Torben Hansen holder mindetalen
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger takker af
  • Der spilles ”Altid frejdig når du går”
  • Højtideligheden slutter.”