Tilbud om Frivilliguddannelse fra Veterancenteret

Veterancenteret gennemfører uddannelse af frivillige som støtter op om veteransagen. Nedenfor er Veterancenterets indbydelse til deltagelse.


Kære samarbejdspartner, Kære frivillig

Igen i år har veterancentret fornøjelsen af at udbyde Frivilliguddannelsen.
Er du frivillige inden for veteranområdet, eller ønsker du at blive det, så kan veterancentret tilbyde dig en uddannelse.
Her kan du møde andre frivillige og blive uddannet i arbejdet med veteraner.
Der er på uddannelsen rig mulighed for at udveksle erfaringer og skabe netværk med andre frivillige på veteranområdet.

Uddannelsen består bl.a. af oplæg fra Veterancentrets forskellige faggrupper.
Du vil f.eks. blive uddannet i emner som PTSD, misbrug, bisidderrollen og tavshedspligt.

Veterancentret afholder udgifter til kost og logi, – du skal blot selv betale transporten.

Kurset finder sted på Gniben, – på toppen af Sjællands Odde.

  1. modul 6. -7. April
  2. modul 23.-24. november

Du forpligter dig til at deltage på begge weekender, da det er et sammenhængende forløb.

Da vi har et begrænset antal pladser er det ”først til mølle” princippet.

Tilmelding sker hos projektleder Anne Hartmann, vetc-rra01@mil.dk

 

De bedste hilsner fra

Anne Hartmann-Madsen
Cand. Pæd. Pæd/Psyk.
Projektleder
Rådgivnings – og Rehabiliterings Afdelingen