Lokalforeningens sammensætning

Indberetningsformular

Ifølge landsforeningens vedtægter § 9 stk. 5, skal lokalforeningerne senest 1. marts indberette følgende til landsforeningen:

  1. Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på alle medlemmer af bestyrelsen i lokalforeningen.
  2. Navn, adresse, tlf., og mailadresse på de af lokalforeningen udpegede repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.
  3. Fremsender vedtægter, såfremt der har fundet ændringer sted.

Nedenstående formular kan anvendes. Når formularen er udfyldt trykkes på SEND. Oplysningerne sendes herefter automatisk til landssekretæren og webmaster. Oplysningerne opbevares af landssekretæren og webmaster opdaterer landsforeningens hjemmeside. Landsforeningsformanden modtager en kopi elektronisk til orientering.

Navnet på lokalforeningen

*
*

Bestyrelses sammensætning efter seneste generalforsamling:

Repræsentant til Veteranstøtten:

Repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabsmødet:

(Formanden skal ikke skrives på):

Bemærkninger:

Såfremt der er foretaget vedtægtsændringer på sidste generalforsamling skal de reviderede vedtægter fremsendes elektronisk til landssekretæren inden 1. marts jf. vedtægternes § 9 stk. 5.

Foreligger de reviderede vedtægter ved fremsendelse af denne formular, kan disse vedhæftes nedenfor.

*
*