Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen (HB) – vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden og kassereren vælges til deres funktioner, mens øvrige medlemmer “bare” vælges som HB-medlemmer.

Efterfølgende konstituerer HB sig med næstformand, sekretær og andre ansvarsområder for de enkelte medlemmer.

HB varetager de daglige funktioner i foreningen og der afholdes 4-6 møder om året. Det tilstræbes, at møderne ligger i forbindelse med anden aktivitet.

Du kan se en liste over HB medlemmerne HER.

Du kan se alle mødereferater HER