Media

Under denne fane, vil der blive lagt bøger, video og musik fra såvel missionsområderne som bøger, video og musik som er lavet om og til veteraner.