Æresmedlemmer

I Danmarks Veteraner vedtægter stk. 12 står der:
  1. Repræsentantskabet kan udnævne personer, såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for landsforeningen, til æresmedlemmer.
  2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
  3. Indstilling af en person til æresmedlem i landsforeningen forelægges hovedbestyrelsen.
  4. Et æresmedlem kan i særlige situationer fratages sit æresmedlemskab jf. tilsvarende bestemmelser for øvrige medlemmer.
Repræsentantskabet har udnævnt følgende til æresmedlemmer:
  • Knud Lund
  • Poul Mølskov Andersen
  • Egon Bak
  • Torben Alstrup-Andersen
  • Erik Blyme