Formandsmøder

Formandsmøder afholdes normalt én gang om året.

Forsamlingen består af Hovedbestyrelsen og formanden for hver af foreningens lokalforeninger (pr 31.-12.-2010 er der 18 lokalforeninger).

Formandsmøder er “et forum til gensidig inspiration og drøftelse af relevante, aktuelle og visionære problemstillinger og kan danne oplæg til fremtidige aktivitetr såvel lokalt som nationalt” (citat fra foreningens vedtægter).

Formandsmødet har ingen besluttende kompetence.

Her kan du læse referater mv. for at finde disse og evt. andre bilag