Den Blå Baret

De Blå Baretter medlemsblad hed, fra nr. 1, der blev udgivet i december 1969 og frem til og med nr. 2/2009, Den Blå Baret. Før nr. 1/1969 blev der udgivet tre særnumre, som også findes under årstallet 1969. Den Blå Baret blev således udgivet i 40 år. Antallet af blade der blev udgivet varierer år til år.

Find den årgang du ønsker at se og tryk på årstallet. Årstal, hvor bladet er lagt ind på hjemmesiden er i en anden farve og med fed skrift. Tryk på årstallet og du kommer til en underside med de numre vi har på nuværende tidspunkt. Bladene ligger alle i pdf format.

Alle de blade som fandtes i foreningens arkiv er nu indskannet og lagt ud på hjemmesiden. Vi arbejder fortsat på at fuldstændiggøre arkivet, og vil i takt med at vi finder manglende numre lægge disse ud på hjemmesiden. Skulle du have et nummer som vi mangler, så modtager vi det gerne for at digitalisere det. Blade vil naturligvis blive returneret igen efter endt digitalisering. Du kan skrive til webmaster@danmarksveteraner.dk, så finder vi en løsning på at få bladet skannet ind.

Fra nr. 3/2009 skiftede bladet navn til Baretten. Du finder disse blade på dette LINK