Den Blå Baret

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er i øjeblikket ved at omlægge sine hjemmesider m.v. til en ny server. Samtidig har vi fået adgang til egen server, hvor blade fremover vil være oplagt. Links til de enkelte blade fungerer ikke i øjeblikket. Du kan få adgang til bladarkivet på dette LINK

Omlægningen forventes tilendebragt april 2021, hvorefter et stort arbejde med at lave direkte links igen står foran døren. Takker for jeres forståelse.

De Blå Baretter medlemsblad hed, fra fra starten i december 1969 og frem til og med nr. 2/2009, Den Blå Baret. Før nr. 1/1969 blev der udgivet tre særnumre, som også findes under årstallet 1969. Den Blå Baret blev således udgivet i 40 år. Antallet af blade der blev udgivet varierer år til år.

Find den årgang du ønsker at se og tryk på årstallet. Du kommer nu til en underside med de numre vi har. Bladene ligger alle i pdf format.

Vi mangler stadig enkelte blade. Skulle du have et nummer som vi mangler, så modtager vi det gerne for at digitalisere det. Blade vil naturligvis blive returneret igen efter endt digitalisering. Du kan skrive til webmaster@danmarksveteraner.dk, så finder vi en løsning på at få bladet skannet ind.

Fra nr. 3/2009 skiftede bladet navn til Baretten. Du finder disse blade på dette LINK