Forvaltning af persondata

Danmarks Veteraner er som andre foreninger og virksomheder underlagt den nye persondatalov (GPDR), der trådte i kraft 25. maj 2018. For at leve op til loven, har Danmarks Veteraner udarbejdet to direktiver. Et direktiv for håndtering af persondata generelt og et direktiv for lokalforeningernes håndtering af persondata. Du kan læse de to direktiver nedenfor: