Viborg & Omegn

Stiftet den 15. december 1969.

Formand:
Ingerlise Klaris
Liseborg Bakke 29
8800 Viborg
Tlf.: 21 49 00 55
Email: viborg@danmarksveteraner.dk
Kasserer:
Niels Kristian Stevn
Vibevej 27
7430 Ikast
Tlf.: 86 22 84 32
Email: nkstevn@msn.com

Lokalforeningens egen HJEMMESIDE