Medaljer

Danmarks Veteraner har indstiftet en række foreningsemblemer og hæderstegn. Disse vil blive beskrevet herunder.

Udover de af foreningen indstiftede foreningsemblemer og hæderstegn, beskrives endvidere to officielle medaljer som veteraner og personer der har støttet op om veteransagen kan tildeles. Det drejer sig om The Board of the Nordic Blue Berets medaljen og Fredsprismedaljen

I forbindelse med de enkelte medaljer er der henvisninger til servitutter, indstillingsskemaer og lister over tildelte medaljer.

Retningslinjer for bæring af medaljer

Danske dekorationers indbyrdes rækkefølge


Foreningsemblemer

Diplomer og nåle

Som bevis på årelangt medlemskab af Danmarks Veteraner, har foreningen indstiftet diplomer og nåle som tildeles efter henholdsvis 10 og 20 års medlemskab.

10 og 20 års diplomer:

  • Erhverves ved tildeling ved Landsforeningens/Lokalforeningens foranstaltning.
  • Pris: Udgifter afholdes af Landsforeningen/Lokalforeningen

10 og 20 års nåle:

DBB 10 års
10 års tegn
DBB 20 års
20 års tegn


Medaljeformede emblemer

25, 40 eller 50 Års Tegn.

  • Erhverves ved tildeling ved Landsforeningens/Lokalforeningens foranstaltning.
  • Pris: Udgifter afholdes af Landsforeningen/Lokalforeningen
25 år
25 år
40 år
40 år


Hæderstegn

Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje

Foreningen har indstiftet Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje, der kan tildeles personer, både medlemmer og ikke medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen og for arbejdet med veteraner. Hæderstegnet findes i graderne bronze, sølv og guld.

DBB bronze
Bronze

Sølv
Sølv
Guld
Guld

Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn

The Nordic Blue Berets

Medaljen tildeles ikke længere. Organisationen The Nordic Blue Berets blev i 2002 erstattet af The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB). Der er ikke bæringstilladelse til medaljen indstiftet af The Nordic Blue Berets.


Officielle Ordensdekorationer / Medaljer

The Board of the Nordic Blue Berets

Sammenslutningen af soldaterforeninger i Norden, der samler personel som har været udsendt i international tjeneste ”The Board of the Nordic Blue Berets”, har indstiftet en medalje som kan tildeles personer, der har gjort en god indsats under udsendelsen og/eller i internationalt fredsarbejde og som støtter op om veteranarbejdet såvel nationalt som internationalt. Medaljen findes i graderne bronze, sølv og guld.

Bronze
Bronze
The Board of the Nordic Blue Berets sølv
Sølv
Guld
Guld

Approberet af Hendes Majestæt Dronningen den 7. juli 2008 (givet en generel bæretilladelse uden individuel ansøgning).


Fredsprismedaljen

Medaljer
Medaljer

Approberet af Hendes Majestæt Dronningen jf. KFF. A.33 12/6-95 (givet en generel bæretilladelse uden individuel ansøgning).

Læs historien om Fredsprismedaljens tilblivelse