NATO-dagen (4. april)

Landsforeningen vil højtideligholde NATO-dagen for at hædre og mindes vore veteraner som har forrettet international tjeneste i en NATO-ledet mission.

Højtideligholdelse vil ske ved kranselægning på De Blå Baretters mindesten i Kastellet, på monumentet over Danmarks Internationale indsats efter 1948 i Kastellet, på mindestenen ved De Danske Soldaters mindelund på Rindsholm Kro, og på det hjemtagne monument for faldne soldater i Afghanistan, der nu er opstillet i Oksbøllejren.

Danmarks Veteraner vil være til stede ved mindesmærkerne med faner, og det er håbet, at mange Veteraner vil deltage og gøre dagen festlig. Efter kranselægningerne vil Danmarks Veteraner være vært ved en enkel reception.

Nærmere detaljer om arrangementerne vil fremgå af foreningsbladet Baretten og  her på hjemmesiden.

Tilmelding til aktiviteten kan ske fra fanen Aktiviteter, hvor du under Samlet aktivitetskalender kan finde aktiviteten