Peacekeepers Day (29. maj)

Landsforeningen vil med højtideligholdelse af UN International Peacekeepers Day hædre og mindes vore veteraner som har forrettet international tjeneste i en FN-ledet mission.

Højtideligholdelsen vil ske ved gennemførelse af to parader. En i Kastellet i København på pladsen ved Monumentet For Danmarks Internationale Indsats siden 1948 og en ved De Blå Baretters mindesten i Holstebro. I forbindelse med paraderne vil der blive lagt kranse og blomster ved monumentet i Kastellet og mindestenen i Holstebro.

I paraden kan alle, der har været udsendt i internationale missioner, deltage.

På dagen tildeles “The Nordic Blue Berets Medal of Honour”. Bestemmelser for tildeling og bæring af denne medalje kan ses på foreningens hjemmeside.

Nærmere detaljer om arrangementerne vil fremgå af foreningsbladet Baretten og her på hjemmesiden, hvor tilmelding også kan ske.