Flagdag for Danmarks udsendte (5. september)

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Danmarks Veteraners officielle markering, finder sted i København, i samarbejde med andre institutioner og organisationer.

De fleste lokalforeninger højtideligholder i samarbejde med offentlige myndigheder, frivillige foreninger og lokalsamfundene flagdagen.

Nærmere detaljer om arrangementerne vil fremgå af foreningsbladet Baretten samt på lands- og lokalforeningernes hjemmesider.