FN-dag (24. oktober)

Landsforeningen højtideligholder FN-dagen for at hædre og mindes vore veteraner som har forrettet international tjeneste i en FN-ledet mission.

Højtideligholdelse vil ske ved kranselægning ved De Blå Baretters mindesten i Kastellet, ved monumentet over Danmarks Internationale indsats efter 1948 i Kastellet, ved mindestenen ved De Danske Soldaters mindelund på Rindsholm Kro.

Danmarks Veteraner vil være til stede ved mindesmærkerne med faner, og det er håbet, at mange veteraner vil deltage og gøre dagen festlig. Efter kranselægningerne vil Danmarks Veteraner være vært ved en enkel reception.

Nærmere detaljer om arrangementerne vil fremgå af foreningsbladet Baretten og denne hjemmeside.