Idrætsudvalget

ET UDVALG UNDER VETERANSTØTTEN

Veteranstøttens idrætsudvalg blev oprettet i september 2011 og består af op til syv medlemmer samt et antal idrætsinteresserede veteraner, der som hjælpere støtter i fm. gennemførelse af aktiviteterne og kontakt til veteraner gennem deres eget netværk.

Idrætsudvalgets kompetencer har både rod i Forsvarets og civile idrætsuddannelser samt i særlige idrætskompetencer indhøstet gennem erfaringsindhentning ved deltagelse i en bred vifte af idrætsfaglige kurser, forskellige træningsaktiviteter samt konkurrencer på bredde- og eliteniveau såvel inden for Forsvaret som i civilt regi.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe idrætsudvalget med nogle af aktiviteterne, kan du kontakte formanden – se nedenfor.

 

TILMELDING til aktiviteterne bliver offentliggjort ad flere omgange. Ca. 14 dage til en uge før meldes der en dato og et tidspunkt ud for, hvornår tilmeldingerne starter – og der sendes både et nyhedsbrev og offentliggøres et opslag på de sociale medier på det angivne tidspunkt.
Bemærk, at det ofte går stærkt med tilmeldingerne og derfor skal du være klar.
Udvalget forsøger at undgå gengangere.
Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.

 

Jf. statutter for Veteranstøttens etablering af idrætsaktiviteter for Veteraner skal udvalget:

 • Etablere den sociale ramme, hvor alle veteraner kan mødes og pleje fællesskabet
 • Etablere idrætsaktiviteter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Etablere idrætsaktiviteter for såvel normalt fungerende som fysisk og psykisk skadede veteraner
 • Målrette idrætsaktiviteterne mod normalt fungerende veteraner, men altid således, at de kan medvirke til at støtte skadede veteraner, ligesom de skal motivere til at udvikle fællesskabet mellem alle veteraner
 • Pårørende skal normalt kunne deltage i idrætsaktiviteterne
 • Udnytte tidligere erfaringer med idrætsaktiviteter i Veteranstøtten
 • Styrke fællesskab, trivsel og samarbejde mellem danske veteraner
 • Støtte skadede veteraner, så deres trivsel og velvære i hverdagen forbedres, herunder skal veteraner med psykiske mén kunne deltage i fællesskabet i større udstrækning end i dag for at få en mere optimal hverdag
 • Øge den fysiske træning blandt veteraner, så fysisk aktivitet er med til at optimere sundhed og mental styrke
 • Det tilstræbes, at Danmarks Veteraners lokalforeninger inddrages mest muligt i disse idrætsaktiviteter.
 • Alle aktiviteter Veteranstøtten arrangerer skal promoveres på hjemmesiden og i bladet Danmarks Veteraner samt på Facebook