Idrætsudvalget

ET UDVALG UNDER VETERANSTØTTEN

Veteranstøttens (VS) idrætsudvalg (IDRUDV)blev oprettet i september 2011 og består af op til syv medlemmer samt et antal idrætsinteresserede veteraner, der som hjælpere støtter i fm. gennemførelse af aktiviteterne og kontakt til veteraner gennem deres eget netværk.

Idrætsudvalgets kompetencer har både rod i Forsvarets og civile idrætsuddannelser samt i særlige idrætskompetencer indhøstet gennem erfaringsindhentning ved deltagelse i en bred vifte af idrætsfaglige kurser, forskellige træningsaktiviteter samt konkurrencer på bredde- og eliteniveau såvel inden for Forsvaret som i civilt regi.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe idrætsudvalget med nogle af aktiviteterne, kan du kontakte formanden – se nedenfor.

TILMELDING til aktiviteterne gennemføres på Veteranstøttens hjemmeside, når tilmeldingen er åbnet. Der annonceres altid på hjemmesiden og de sociale medier samt i nyhedsbrev. Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.

(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

 

Jf. statutter for Veteranstøttens etablering af idrætsaktiviteter for Veteraner skal udvalget:

 • Etablere den sociale ramme, hvor alle veteraner kan mødes og pleje fællesskabet
 • Etablere idrætsaktiviteter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Etablere idrætsaktiviteter for såvel normalt fungerende som fysisk og psykisk skadede veteraner
 • Målrette idrætsaktiviteterne mod normalt fungerende veteraner, men altid således, at de kan medvirke til at støtte skadede veteraner, ligesom de skal motivere til at udvikle fællesskabet mellem alle veteraner
 • Pårørende skal normalt kunne deltage i idrætsaktiviteterne
 • Udnytte tidligere erfaringer med idrætsaktiviteter i Veteranstøtten
 • Styrke fællesskab, trivsel og samarbejde mellem danske veteraner
 • Støtte skadede veteraner, så deres trivsel og velvære i hverdagen forbedres, herunder skal veteraner med psykiske mén kunne deltage i fællesskabet i større udstrækning end i dag for at få en mere optimal hverdag
 • Øge den fysiske træning blandt veteraner, så fysisk aktivitet er med til at optimere sundhed og mental styrke
 • Det tilstræbes, at Danmarks Veteraners lokalforeninger inddrages mest muligt i disse idrætsaktiviteter.
 • Alle aktiviteter Veteranstøtten arrangerer skal promoveres på hjemmesiden og i bladet Danmarks Veteraner samt på Facebook