Udvalg under Veteranstøtten

Bliv klogere på udvalgenes opgaver & Ansvar

Veteranstøttens udvalg

Herunder får du et overblik over alle Veteranstøttens udvalg samt deres opgaver og ansvar. Er du interesseret i at vide mere om udvalgene og evt. blive en del af dem som ressourceperson, må du endelig kontakte de pågældende direkte. 

Veteranstøttens udvalg står for at arrangere og gennemføre en række sociale aktiviteter. 

 

FORRETNINGSUDVALG

Formål

Forretningsudvalgets formål er at styre tildelte midler fra Staten og donationer til Veteranstøtten.

Hvad arbejder vi med?

Forretningsudvalget står for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af:

 • Kvartalsvise formandsmøder, herunder udsendelse af referat
 • Veteranstøttens årsberetning
 • Budgetplanlægning og løbende opfølgning af forbrug i samarbejde med revisor og Veterancentret
 • Styregruppemøder med Veterancentret
 • Veteranstøttens årsmøde
 • Deltagelse i Forsvarets Veteranforum
 • Deltagelse i Frivilligt Veteranforum
 • Deltagelse i Nordisk Veteransamarbejde
 • Samarbejde med øvrige veteranaktører

Hvem er vi?

Udvalget består af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Afhængig af tildelte opgaver, så tilknytter Forretningsudvalget særlige ressourcepersoner til sig i begrænset tid og rum i relation til konkrete opgaver

Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

Funktion Navn Telefonnummer
Formand Carsten Rasmussen 51 18 78 91
Næstformand Søren Knudsen 52 71 71 11
Kasserer Ole Stokholm Pedersen 20 62 67 94
Sekretær Jens Morten Jørgensen 26 39 90 70

Kan du hjælpe?

Har du behov for vores hjælp og støtte i dit arbejde for Veteranstøtten eller har inspiration til som ressourceperson at hjælpe Veteranstøtten i vores virke, så er du velkommen til at rette henvendelse til formanden eller næstformanden.

INFORMATIONS- & UDDANNELSESUDVALGET

Informations- & uddannelsesudvalget

Formål

Informations- og uddannelsesudvalgets formål er at informere veteraner og kommende veteraner, deres pårørende samt det danske samfund om de forhold som påvirker veteranen under udsendelse, ved hjemkomst og efter udsendelsen.

Hvad arbejder vi med

Informationsudvalget står for gennemførelse af en række aktiviteter bl.a.:

 • Afholdelse af foredrag før, under og efter udsendelse til soldater og pårørende i koordination med forsvarets myndigheder
 • Udarbejdelse af informationsmateriale
 • Udarbejdelse af input til Danmarks Veteraners medlemsblad, Baretten, som er Danmarks eneste blad for veteraner.

Informationsudvalget mødes to gange årligt for at koordinere gennemførelsen af ovennævnte aktiviteter samt for at udvikle grundlaget for at kunne informere bedst muligt om det at være veteran.

Hvem er vi?

Informationsudvalget består af en række frivillige ulønnede veteraner, der spredt over hele landet gennemfører ovennævnte aktiviteter. Vi har organiseret os med en formand, der støttet af nøglepersoner leder udvalget og står for drift af hjemme- og Facebook side. Øvrige medlemmer, nok de vigtigste, er organiseret regionalt, således vi kan komme ud overalt i Danmark uden at have de store udgifter til rejseaktiviteter. Herunder kan du se en oversigt over aktive i udvalget.

Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

Funktion Navn Telefonnummer
Formand Steen Møller Petersen 23 37 15 21
Næstformand Per Amnitsbøl Rasmussen 40 35 13 33
Booking af foredrag / briefinger Ole Stokholm Pedersen 20 62 67 94

Kan du hjælpe?

Informationsudvalget søger altid frivillige til at støtte op om arbejdet, så hvis du er veteran og har lyst til at virke i Informationsudvalget, så ring eller skriv til udvalgets formand. Du finder hans navn og telefonnummer herover.

Informationsudvalgets egen hjemmeside

Informationsudvalget har fået etableret deres egen hjemmeside, hvor der er et lukket område, hvorpå der oplægges standardbriefinger m.v. Du finder Informationsudvalgets hjemmeside HER

IDRÆTSUDVALGET

Veteranstøttens (VS) idrætsudvalg (IDRUDV)blev oprettet i september 2011 og består af op til syv medlemmer samt et antal idrætsinteresserede veteraner, der som hjælpere støtter i fm. gennemførelse af aktiviteterne og kontakt til veteraner gennem deres eget netværk.

 

 

VETCAMP

Idrætsudvalgets kompetencer har både rod i Forsvarets og civile idrætsuddannelser samt i særlige idrætskompetencer indhøstet gennem erfaringsindhentning ved deltagelse i en bred vifte af idrætsfaglige kurser, forskellige træningsaktiviteter samt konkurrencer på bredde- og eliteniveau såvel inden for Forsvaret som i civilt regi.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe idrætsudvalget med nogle af aktiviteterne, kan du kontakte formanden – se nedenfor.

Markedsføring

IDRUDV Aktivitetsplan for 2019 danner grundlag for markedsføringen af aktiviteterne i “Baretten”, på Danmarks Veterans og Veteranstøttens hjemmesider samt slås op på de sociale medier med tyngde på Veteranstøttens Facebook-side.

TILMELDING til aktiviteterne gennemføres på Veteranstøttens hjemmeside, når tilmeldingen er åbnet.

Der annonceres altid på Veteranstøttens hjemmeside og Veteranstøttens sociale medier.

Hvis du vil læse mere om Idrætsudvalget – se HER.

 

Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

Funktion Navn Telefonnummer
Formand Jørn Hvenegaard Christensen 2076 6889
AKTIVITETSUDVALG

Aktivitetsudvalget står for de fleste af de aktiviteter der afholdes i Veteranstøtten.

Som frivillig under aktivitetsudvalget, har du mulighed for at være leder for en aktivitet, som du selv sætter i værk efter aftale og godkendelse af formanden for aktivitetsudvalget.

At være primus motor og leder for sin egen aktivitet og tilpasset Veteranstøttens rammer, kræver engagement, vedholdenhed og er et stort arbejde.

Du har også mulighed for at være hjælper i Aktivitetsudvalget, hvor du er tilknyttet en aktivitet og en aktivitets leder.

Det er formanden for Aktivitetsudvalget, som bevilliger økonomi til aktiviteter og du referer direkte til formanden.

Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

Funktion Navn Telefonnummer
Formand Ole Stokholm  2022 6794

Socialudvalget

Socialudvalget er der, når en veteran eller pårørende har brug for hjælp:

 • Står du i en svær situation i dit liv og ved ikke, hvor du kan søge hjælp?
 • Er du på mission og føler uro for dine pårørende i DK, og har de brug for støtte/hjælp?
 • Er du ensom og mangler netværk?
 • Har du brug for en, som kan følge dig til samtale, enten i det offentlige, læge eller andet vanskeligt og nødvendigt?
 • Har du mistet og/eller mangler en person, som du kan tale med om det?
 • Er du veteran og mangler netværk, måske har du brug for en veteran/kammerat, som kommer i dit hjem og besøger dig, tager dig med til forskellige oplevelser/arrangementer m.m.?
 • Har du brug for rådgivning generelt?
 • Har du akut brug for hjælp?

Udgangspunkt for vores hjælp er altid det enkelte menneske, altså dig og dine konkrete behov for kontakt og hjælp.

Vi rådgiver og vejleder, men vi sagsbehandler ikke.

Vi ser det som vores opgave, at støtte dig/jer i at få hjælp og kontakt med de rette personer, fx sagsbehandler, veterankoordinator, læge, Veterancenteret, Veteranstøtten og andre relevante instanser.

Vi kan også hjælpe dig ved at komme i dit hjem.

Samarbejde:
Socialudvalget vil søge og udvikle samarbejdet med alle relevante aktører omkring veteranerne.

Hvem kan kontakte os?..:

 • Veteraner
 • Pårørende
 • Læge/Psykolog/Psykiater
 • Veterancenteret
 • De Militære Faglige Organisationer
 • Veteranhjemmene
 • Forsvarets tjenestesteder
 • KFUM
 • Familienetværket
 • M.fl.

Det er muligt at få besøg og få en bisidder med til læge osv. Alle har mulighed for at kontakte os for råd, vejledning og samtale.

Telefonen er åben 24/7. Telefon 8060 8030.

  FRILUFTSUDVALG

  Ønsker du at læse mere om Friluftsudvalget, kan du læse her:

  Friluftsudvalget

  Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.

  Friluftsudvalget har en formand og en række turledere som alle er veteraner. Alle turledere har erfaring med friluftsliv og på alle ture er der en erfaren turleder med fra udvalget, som leverer de bedste friluftsoplevelser til veteranerne.

  Funktion

  Navn

  Mail

  Formand

  Anders S. Hansen

  friluftsliv@veteranstotten.dk

  Turleder

  Thomas Gravesen

  tgravesen@gmail.com

  Turleder

  Sophie Ellgaard

  ferdinandsophie@gmail.com

  Turleder

  Anders Egetoft

  aegetoft@gmail.com

  Turleder

  Per Krab

  friluftsliv04@veteranstotten.dk

  VETERANRÅDGIVNINGEN

  Veteranrådgivningen

  Telefonudvalget bestyrer Telefonlinjen. Telefonlinjen er en døgnåben telefon for veteraner.

  Denne passes 24/7 af en veteran som har lyst og evner til at snakke med veteraner og pårørende, der har brug for en snak og måske et godt råd.

  Som frivillig på telefonlinjen, siger du ja til at deltage i vagtordningen, som betyder 4-5 telefon vagter pr. måned.

  Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
  (Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

  Funktion Navn Telefonnummer
  Formand Niels Bannergaard 21 73 41 50
  Operativ leder Agner Skjødt 22 27 67 67
  UDDANNELSESUDVALGET

  Uddannelsesudvalget 

  Formål

  Uddannelsesudvalgets formål er at udvikle og gennemføre intern uddannelse i Veteranstøtten.

  Hvad arbejder vi med

  Uddannelsesudvalget står for planlægning, tilrettelæggelse, gennemføre og evaluere undervisning på

  • Forårs- og Efterårsseminar
  • Ad hoc kurser opstået som ønsker og behov
  • Indstilling og koordinering af deltagere til eksterne kursustilbud, f.eks.
   • NVIO kurser
   • Forsvarets kollegastøtte kurser, RITS kurser og konfliktmægling
   • Center for frivilligt socialt arbejde

  Uddannelsesudvalget mødes flere gange om året.

  Hvem er vi?

  Uddannelsesudvalget består af medlemmer fra Veteranstøtten, med særlige interesse for uddannelsesområdet. Udvalget er selvsupplerende.

  Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
  (Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

  Funktion Navn Telefonnummer
  Formand Steen Møller Petersen 23371521
  Næstformand Dan Berthelin 50432885

  Kan du hjælpe?

  Har du behov for vores hjælp og støtter i dit arbejde for Veteranstøtten eller har inspiration til uddannelser i øvrigt kan du rette henvendelse til udvalgets formand. Du finder formandens navn og telefonnummer herover.

  Uddannelsesudvalgets egen hjemmeside

  Uddannelsesudvalget har fået etableret deres egen hjemmeside, hvor der er et lukket område, hvorpå der oplægges standardbriefinger m.v. Du finder Informationsudvalgets hjemmeside HER