Om os

Danmarks Veteraner & Veteranstøtten

Hvad er forskellen?

Veteranstøtten blev oprettet i 2001 under navnet Kammeratstøtteordningen, som en alternativ kontaktmulighed for danskere, der af den danske stat havde været udsendt i internationale missioner.

Formålet med Veteranstøtten var dengang som i dag bl.a. at opfange de få tidligere udsendte, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system.

Veteranstøtten drives i rammen af Danmarks Veteraner.

Arbejdet i Veteranstøtten udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab af en nogen forening eller organisation for at få hjælp af eller virke som aktiv hjælper i Veteranstøtten.

Læs mere om Veteranstøtten i Veterancenterets Retningslinjer for Danmarks Veteraners anvendelse af tilskud fra Forsvarsministeriet til varetagelse af Veteranstøtten. 

Danmarks Veteraner er en landsdækkende forening med 23 lokalforeninger, der samler danske kvinder og mænd i Rigsfællesskabet, som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og som har modtaget enten en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Regeringens Veteranpolitik 2016

Genveje

Danmarks veteraner

Veteranstøtten

Lokalforeninger