Jagtforeningen

Om  foreningen

Jagtforeningen blev etableret 2021 med henblik på at lave en veterangruppe af jægere, som alle har eet til fælles: at de har været udsendt for Danmark. Vi vil i foreningen tilstræbe os på at være så attraktive som overhovedet muligt, således at vores medlemmer får chancen for at være med i et fællesskab og skabe netværk. Samtidig med vil der blive tilbudt jagt i Danmark og udlandet samt muligheden for at videreudvikle sig i naturen. f.eks. holder vi hygiejne foredrag og andre små kurser, som man måske ikke har haft prøvet af. Det kunne også være, hvordan arbejdet foregår med hunde på jagt og eftersøgning på vildt.

Jagtforeningen vil også arrangere udvekslingsture hvert år til andre veteranforeninger i udlandet.

Vi har en ambition om, at denne gruppe veteranjægere kan videregive nogle af deres kompetencer til de andre i gruppen, f.eks. kunne man være med til at holde arrangementer eller kurser, hvor der kunne videregives de vigtige erfaringer, som man selv har fået på jagtens vej og herved gøre en stor forskel på vores gruppe af veteraner.

Alle veteranjægere er velkommen.

Jagtforeningen forsøger hele tiden at planlægge jagt, samt vi kan komme på riffelbane / flugtskydebane / løbende vildt bane / long range bane osv. for enten at træne eller indskyde før hver jagtsæson starter. Vi vil også forsøge hvert år at hjælpe de veteraner, der ikke har jagttegn med at få dette.

Vi er en del af Danmarks Veteraner. Meld dig ind og vælg vores jagtforening. Indmeldelsesåret er gratis for nye medlemmer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen, samt give DIG nye jagtoplevelser.

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Følg lokalforeningen på Facebook

Formand:
Per Locht
Tlf.:: 2984 8025
Mail: jagtforeningen@danmarksveteraner.dk

 

Kasserer:
Jesper Buhl
Tlf.: 2215 8030
mail: jesper-buhl@jubii.dk

Alle lokalforeninger