Kronjylland

Lokalforening

Stiftet den 8. november 1988

Om  foreningen

Danmarks Veteraner Kronjylland har til formål at samle hjemsendt og tjenestegørende personel, der har deltaget i mindst én international mission under FN, NATO, EU og OSCE for forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen m.fl.,  samt deres pårørende, for derved at fremme og styrke positive og støttende fællesskaber.

Danmarks Veteraner Kronjylland er en del af Veteranindsatsen Randers og deltager aktivt i, at der ydes den bedste indsats overfor veteraner og deres pårørende.

Danmarks Veteraner Kronjylland er hjemhørende i Veteranhuset, Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ.

 

Følg lokalforeningen på Facebook

Formand:
Hans Christian Mortensen
Gartnervej 7
8920 Randers NV
Tlf. 31 34 54 23
E-mail: formand@dv-kronjylland.dk

Kasserer:
Tom Zielke
Fortunavej 56
8960 Randers SØ
Tlf. 61 42 66 65
E-mail: tomzielke@outlook.dk

Alle lokalforeninger