Webmastere

Denne side er oprettet for at give webmastere adgang til manualer og vejledninger til de lokalforeninger der har deres hjemmeside på Danmarks Veteraners webhotel. Alle webmastere hos Danmarks Veteraner er velkomne til at bidrage. Send dit input til webmaster@danmarksveteraner.dk.

Manual WordPress (engelsk udgave)
Manual WordPress (dansk udgave)

Hjemmekonstruerede vejledninger til de plugins som webmaster ved Danmarks Veteraner har valgt til landsforeningen og lokalforeningernes sider findes herunder: