National Flagdag

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 05/09/2020
09:30 - 16:00

Lokation
Kastellet

Kategori Ingen Kategori


Danmarks Veteraner stiller, i lighed med tidligere år, med et æreskommando til Flagdagen, der gennemføres i København.

Tidsplanen for genenmførelse af æreskommandoet:

Kastellet.

09:30 Bunkeren åbnes af Lokalforening København.
10:00 – 10:30 Vi mødes ved bunkeren på Kastellet i paradepåklædning med store dekorationer.
10:15 Afhentning af forplejning i cafeteriaet.
11:00 Mønstring, udlevering af adgangskort og opstilling af faner ved bunkeren
11:15 Indøvelse af faneeksercits.
12:00 Begyndende opstilling til paraden på Kastellet – klar senest kl. 12:25.
12:30 Den officielle parade på Kastellet begynder.
13:15 Afslutning på den officielle del af paraden på Kastellet.

Holmens Kirke – kun for særligt indbudte med personlig invitation.

13:20 Transport af FSV 7 hovedfaner + DV Landsfane fra Kastellet til Holmens Kirke.
13:30 Formanden for DV samt hans udenlandske gæster køres til Holmens Kirke.
14:30 Flag og faner føres ind i kirken.
15:45 Gudstjenesten afsluttes.
16:00 Transport af FSV 7 hovedfaner + DV Landsfane til Kastellet.

Tilmelding af Flagbærere, flagvagter og øvrige deltagere i æreskommandoet foregår på tilmeldingsformularen herunder.

Tilmelding er standset henset til antal deltagere i arrangementet.

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...