Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan erklæringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skriver direkte til dem, der efter den tidligere praksis med 5-års fristen enten har fået afslag på ønsket om en ”second opinion” speciallægeerklæring eller ikke har fået tilbuddet om at få en ”second opinion” speciallægeerklæring.

AES gør opmærksom på, at en ”second opinion” ikke nødvendigvis fører til en ændring af allerede trufne afgørelser.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for at få genoptaget din sag, har spørgsmål til processen eller andet kan du kontakte AES på tlf. 7220 6000 eller e-mail aes@atp.dk , ligesom respektive fagforeninger og Forsvarets Veterancenter: e-mail: vetc-myn@mil.dk og døgntelefon: 7281 9700 også er klare til at besvare evt. spørgsmål emnet vedrørende.

Danmarks Veteraner opfordrer veteraner og pårørende, som har kendskab til veteraner med mulighed for en ”second opinion” speciallæge erklæring, til at kontakte disse og gøre opmærksom på denne ny mulighed.

Yderligere oplysninger kan findes på AES hjemmeside under ”Genoptagelse af afviste veteransager”.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...