Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan erklæringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skriver direkte til dem, der efter den tidligere praksis med 5-års fristen enten har fået afslag på ønsket om en ”second opinion” speciallægeerklæring eller ikke har fået tilbuddet om at få en ”second opinion” speciallægeerklæring.

AES gør opmærksom på, at en ”second opinion” ikke nødvendigvis fører til en ændring af allerede trufne afgørelser.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for at få genoptaget din sag, har spørgsmål til processen eller andet kan du kontakte AES på tlf. 7220 6000 eller e-mail aes@atp.dk , ligesom respektive fagforeninger og Forsvarets Veterancenter: e-mail: vetc-myn@mil.dk og døgntelefon: 7281 9700 også er klare til at besvare evt. spørgsmål emnet vedrørende.

Danmarks Veteraner opfordrer veteraner og pårørende, som har kendskab til veteraner med mulighed for en ”second opinion” speciallæge erklæring, til at kontakte disse og gøre opmærksom på denne ny mulighed.

Yderligere oplysninger kan findes på AES hjemmeside under ”Genoptagelse af afviste veteransager”.

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...