Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan erklæringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skriver direkte til dem, der efter den tidligere praksis med 5-års fristen enten har fået afslag på ønsket om en ”second opinion” speciallægeerklæring eller ikke har fået tilbuddet om at få en ”second opinion” speciallægeerklæring.

AES gør opmærksom på, at en ”second opinion” ikke nødvendigvis fører til en ændring af allerede trufne afgørelser.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for at få genoptaget din sag, har spørgsmål til processen eller andet kan du kontakte AES på tlf. 7220 6000 eller e-mail aes@atp.dk , ligesom respektive fagforeninger og Forsvarets Veterancenter: e-mail: vetc-myn@mil.dk og døgntelefon: 7281 9700 også er klare til at besvare evt. spørgsmål emnet vedrørende.

Danmarks Veteraner opfordrer veteraner og pårørende, som har kendskab til veteraner med mulighed for en ”second opinion” speciallæge erklæring, til at kontakte disse og gøre opmærksom på denne ny mulighed.

Yderligere oplysninger kan findes på AES hjemmeside under ”Genoptagelse af afviste veteransager”.

Aktuelt

Årsberetning Danmarks Veteraner & Veteranstøtten

Velkommen til Danmarks Veteraners Årsberetning Dyk ned i årsberetningen og bliv klogere på, hvad der er sket og set i løbet af 2022. Bemærk, at vi i år har valgt at samle årsberetningen i én. Det er en fælles beretning for aktiviteter i både foreningen Danmarks...

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.