Forskningsprojekt om DANCON/UNFICYP, hold 18 – 28

Indledning

Forsker, Frans Ørsted Andersen (FØA) fra Aarhus Universitet (selv veteran fra Dancon 24) vil gerne i kontakt med veteraner der var udstationeret på Cypern i årene 1972 – 1978 og som fortællinger, de gerne vil dele, fx via interview.

Vagt i sydenden af Xeroslejren (juli 1974)

Forskningsprojektet om Dancon 18-28 veteranernes oplevelser fokuserer på tiden før, under og efter krigen på Cypern 1974.

Interview

Interview kan foregå pr telefon, zoom eller med fremmøde på FØA’s kontor i Århus eller hjemme hos veteranen. Det behøver ikke tage mere end 1 time, men gerne mere, hvis man har meget på hjerte.

Send gerne en mail til FØA: frans@edu.au.dk.

Veteranerne kan forblive anonyme, hvis de ønsker det. Også billeder, film, postkort, uniformsgenstande, medaljer og andet konkret materiale er velkomment. FØA kan evt affotografere / kopiere det.

Baggrund

Tiden 1972-78 var en dramatisk tid for Dancon. Krig, ufred, kaos og mange dramatiske, anspændte episoder. Skudvekslinger, militære bevægelser, luftangreb, invasion, flygtningestrømme. Men der er ikke skrevet og offentliggjort særligt meget om den danske Cypern indsats, hverken fra nævnte dramatiske år, eller i det hele taget. FØA vil gerne have fat i de små hverdagshistorier om dramaerne derude på OP’erne, ved check-points, i lejrene, i værkstederne, på infirmeriet, på ‘den grønne linje’, i kantinerne, i ‘slammet’, ‘på sporet’ (overvågningsdelingen), ved enklaven Kokkina, på den tekniske skole i Lefka, omkring etableringen af ‘the Blue Corridor’ osv. osv.

Den danske Cypern mission 1964-1994 var den største danske militære FN-indsats nogensinde. Omkring 23.000 danske soldater og politifolk deltog. Forskningsprojektet har den grundantagelse, at den danske Cypern indsats i høj grad var en succes. Men hvorfor egentlig? Hvad var det, der medvirkede til successen? Våbenhvilen blev håndhævet  og fungerer den dag i dag. Skærmet af Dancon/ Unficyps indsats blev Cypern langsomt til et relativt velstående og velfungerende land, der nu også er et fuldgyldigt medlem af EU. Det kan man bl.a. takke de danske Dancon veteraner for.

Minefelt hastigt udlagt mellem Xeros og Limnitis (juli/august 1974)

Men hvordan tacklede de danske soldater konkret udfordringerne derude i Dancons sektor ved Morfou bugten i hverdagen? Noget tyder på at den danske indsats er eksemplarisk, og måske kan verden lære af erfaringerne?

Samtidig er der elementer i hele indsatsen på Cypern, der måske kan inddrages i forhold til at forstå og afslutte krigen i Ukraine? En stormagt invaderer en mindre nabo, der sætter sig voldsomt til modværge. Bombeangreb, der ødelægger infrastruktur. Flygtningestrømme. Fare for international eskalering med involvering af andre lande. Lyder det bekendt? Sådan var det på Cypern i 70’erne og det gentages i Ukraine I dag. På Cypern kom der løsninger med etablering af en demilitariseret zone med et ingenmandsland og en våbenstilstandslinje, der blev bevogtet af en fredsbevarende styrke. Den er der endnu. Langstrakte tålmodige forhandlinger om fred foregår stadig. Men trods alt har der har været stabilt på øen cirka siden 1980. Måske kan der i Ukraine en skønne dag landes en løsning som på Cypern?

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...