Invitation til Veterandag

Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) gennemfører aktivitetsdag for danske veteraner og deres pårørende søndag d. 24. april 2022 i tidsrummet klokken 09.00 – 15.00.

Aktivitetsdagen gennemføres i lighed med vores Åbent Hus med fremvisning af vores køretøjer, håndvåben og kørsel med publikum med vores pansrede såvel som vores hjulkøretøjer. Endvidere foregår der vedligeholdelse på køretøjer i vores faciliteter i Næstved.

Der vil også blive tildelt børnemedaljer til børn af veteraner, hvis det anføres på tilmeldingsformularen.

Foreningen har til huse i bl.a. Kalby Ris Anlægget på adressen

Skyttemarksvej 200
4700 Næstved

Tilmelding forgår på dette LINK

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...