Repræsentantskabsmøde 2022

Klik på billedet for at se dronefilm
I weekenden har de mange lokalforeninger rundt om i landet været samlet til det årlige repræsentantskabsmøde.
Dedikerede frivillige, der hver dag året rundt på bedste vis samler veteraner, laver arrangementer for unge og gamle veteraner, samler pårørende og holder traditioner i hævd.
Skønt størstedelen er grå i toppen og af ældre årgang, ser vi heldigvis flere og flere yngre, der kommer med og skaber aktiviteter, som er interessebåret på tværs af generationer.
Der er plads til alle – om det er i den lokale forening eller en af de landsdækkende; f.eks. Kvindelige Veteraner, Danmarks Veteraner Jagtforening eller Danmarks veteraner motorcykel klub.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...