Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.

I dag var det ikke blot FN-dag, men også den dag, hvor de mere end 300 danske FN-soldater, der har været udsendt til ”Den Glemte Mission” – UNGCI – United Nations Guards Contingent in Iraq – endelig kunne få overrakt deres medalje.

114 af de godt 300 FN-veteraner fra UNGCI var i dag mødt op med deres familier og pårørende for endelig at få den anerkendelse, som man har kæmpet for siden 1991. Der var smil på læben, højt til himlen, gensynskram med kolleger fra mere end et kvart århundrede tilbage. Enkelte havde gemt uniformen fra missionen og bar den i dag. Andre kunne man se havde fortsat karrieren i forsvaret eller politiet og mødte op i deres fineste uniform, mens de, der havde valgt den civile vej, havde fundet søndagstøjet frem og var klar til at modtage såvel tak og medalje.

 

 

Veteran Jens Voigt, som sammen med nogle få andre, har kæmpet en brav kamp for at få tildelt FN-medaljen sagde i sin tale: ”31 år skulle der gå, før denne dag oprandt. Selv med vores vildeste fantasi, er der nok ikke nogen, der ville have troet, at det ville tage så lang tid at modtage denne officielle anerkendelse fra FN og den danske stat for vores indsats med UNGCI…

Arbejdet med at få tildelt medaljen begyndte i oktober 1991 med en henvendelse til daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og FN i New York. Siden er der fulgt mange henvendelser til Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og FN-systemet. Og med en vedholdende indsats fra bl.a. nu afdøde Bent Blankensteiner, Jens Voigt, Danmarks Veteraner v. landsformanden Niels Hartvig Andersen og bestyrelsesmedlem Birger Kjer Hansen samt Helge Hansen, Bornholms Veteraner, kunne man i dag ved et flot arrangement på Kastellet i København overrække medaljen til de mange fremmødte.

Som Jens Voigt afsluttede sin tale; ”En særlig tak skal lyde til udenrigsminister Jeppe Kofod, som er den minister, der gjorde det arbejde færdig, som hans forgængere ikke gjorde”.

Selvom der skulle gå 31 år, så var det tydeligt at se, at netop denne anerkendelse – medaljen og et håndtryk fra udenrigsministeren – var højt værdsat.

Tak for jeres indsats.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...