Kranselægning ved Mindestenen for Jutlandia søndag 23. januar 2022

“Danmarks Veteraner deltog søndag den 23. januar ved en kranselægning ved Mindestenen for Jutlandia på Langelinie, hvor hospitalsskibets afrejse for 71 år siden. Der blev lagt kranse af den nytiltrådte koreanske ambassadør, H. E. Mr. Hyung Gil Kim, af Henrik Jagd, der repræsenterede Jutlandia-veteranerne, Ms. Sun Jeong Jørgensensen, der er formand for The Korean Community Association, og af landsformand Niels Hartvig Andersen fra Danmarks Veteraner/Veteranstøtten.

Der var faner fra De Samvirkende Danske Marineforeninger og Danmarks veteraners Landsfane Øst, og Jens Elmquist fra Hjemmeværnets Musikkorps København blæste Soldatens sidste Honnør.

Ved en efterfølgende frokost på den koreanske ambassade var Danmarks Veteraner/Veteranstøtten repræsenteret ved Hovedbestyrelsesmedlem Birger Kjer Hansen”

Se flere billeder ved at trykke på billedet herover.