Samarbejde om flagdag

Allerede nu er man i gang med forberedelse af arrangementerne i fm. flagdagen 5. september. I Hørsholm kommune har borgmester Morten Slotved (som er tidligere reserveofficer) ikke været sen til at følge op på stiftelsen af “Veterancafé Hørsholm” efter flagdagen 2018. Kommunen har kontaktet Veterancaféen og bedt om råd og praktisk støtte til den kommende flagdag. Veterancaféen har med glæde modtaget invitationen og har allerede holdt de første møder med kommunens flagdagsansvarlige medarbejdere. Begge parter er allerede efter det første møde i fuld gang med at kontakte dele af det lokale erhvervsliv som velvilligt stillede op som sponsorer til flagdagen sidste år. “Veterancafé Hørsholm” glæder sig meget over samarbejdet og kan kun opfordre andre veterancaféer og øvrige lokale veteraninitiativer til at tage kontakt med deres respektive hjemkommuner og tilbyde deres assistance.

Veteranerne sammen med borgmester Morten Slotved (nr. 3 fra højre)og hans medarbejdere Lis Zachrau Spo og Lotte Cooper.(nr. 2 og 1 fra højre)