Tilbud fra Veterancenteret til børn af veteraner i Ålborg, Fredericia og Høvelte

NYE SAMTALEGRUPPER FOR VETERANERS BØRN OG UNGE I AALBORG, FREDERICIA OG HØVELTE

”Jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi man lærer rigtig meget, og man får rigtig gode venner” (Dreng 10 år)

I april starter Veterancentret nye samtalegrupper op i Aalborg, Fredericia og Høvelte for børn og unge, som har en forælder, der er påvirket efter sin udsendelse.

I gruppen mødes børn og unge i alderen 8-12 eller 12-16 år. Her hygger de sig sammen og taler om det, der kan være svært.

Gruppen afholdes 10 gange en hverdagsaften om ugen. Der vil være aftensmad for både børn og forældre, og transportudgifter vil blive dækket.

 

Ønsker du at tilmelde dig eller høre mere så kontakt:

Julie Gjelstrup tlf. 7216 3232 / vetc-mpa09@mil.dk

 

Eller læs mere på Veterancentrets hjemmeside:

https://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/paaroerende/Pages/Samtalegrupper.aspx

 

Se  mere i denne Børnegrupper folder