Veterankonferencen 2016

I dagene 28. – 29. november 2016 blev der på Hotel Nyborg Strand gennemført en Veterankonference. Konferencens fire partnere har udarbejdet en fælles opsamling fra denne.

Læs opsamlingen i sin helhed på dette LINK.

I løbet af konferencen blev en række spørgsmål parkeret – dem har vi nu fundet svar på. Se mere nedenfor under Spørgsmål & Svar.

For at sikre den gode dialog og videndeling har vi oprettet en linkedin gruppe, hvor vi dag allerede er mere end 100 medlemmer. Anmod om medlemskab HER. Vi opfordrer alle til at bruge den aktivt til debatter, drøftelser, spørgsmål og oplysning.