Veteranstøtten deltager i Royal Run 2018

21. maj 2018 fejrer Kronprinsen 50 års fødselsdag og i den anledning arrangerer DIF, DGI, Dansk Atletik Forbund, Nordeafonden, Trygfonden og TV2 løb i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og på Frederiksberg i København.

Distancerne er One mile (1,609 km) og 10 km. Veteranstøtten har købt startpladser alle steder og det vil være muligt for veteraner i begrænset tal at løbe for Veteranstøtten. Der løbes i Veteranstøttens t- shirt, men bagefter udleveres Royal Run t-shirt til deltagerne.

Tilmelding via Veteranstøttens hjemmeside. Tilmelding åbnes 02 JAN 2018 og lukkes når pladserne er fyldt op. Evt. spørgsmål kan rettes til Jørn H. Christiansen, Idrætsudvalget på Joernhvenegaard@gmail.com.