Skal du ikke med til Danmarks Veteraners 50 år jubilæum

Landsforeningen Danmarks Veteraner kan den 26. oktober 2018 fejre sit 50 års jubilæum.
FN Soldaterforeningens Landsforening, nu Danmarks Veteraner, blev stiftet den 26. oktober 1968 i Fredericia.

Landsforeningen Danmarks Veteraner markerer dette 50 års jubilæum med et arrangement, den 26. oktober 2018 på Ryes Kaserne, Fredericia. Alle veteraner og vi mener alle veteraner fra de tre værn af Forsvaret samt Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, politiet, Civile myndigheder m.fl. inviteres, uanset om de er jubilarer eller ej, til at deltage og mødes med kammerater og kollegaer fra dengang, de var udsendt til en mission et eller andet sted i verden. Du behøver altså ikke være medlem af Danmarks Veteraner for at deltage, det vigtigste er, at du møder op.

50 års jubilæum arrangementet tilrettelægges og gennemføres af Danmarks Veteraner i samarbejde med Garnisonskommandanten i Fredericia og Danmarks Veteraners lokalforening Trekantområdet.

Læs mere om det store arrangement med parade, hyggeligt samvær samt koncert på Danmarks Veteraners HJEMMESIDE