GIV AGT Ugens Virtuelle Udpluk – Afghanistan fortsat… OEF Afghanistan 2002-2003

Fire passagerfly blev kapret i amerikansk luftrum d. 11. september 2001. To af dem fløj ind i World Trade Centers to tårne i New York – et internationalt symbol på frihandel og Amerika. Et ramte Pentagon, det amerikanske forsvarsministeriums hovedkvarter. Det fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania, efter at passagererne havde overmandet flykaprerne. Med al sandsynlighed havde det haft kurs mod Det Hvide Hus eller et andet mål i hovedstaden, Washington D.C. Knapt 3.000 mennesker mistede livet i angrebene.

Allerede dagen efter den 12. september 2001 vedtog FN´s Sikkerhedsråd Resolution 1368 og senere 1373.  Hvori Sikkerhedsrådet fordømte angrebet på USA og anerkendte retten til selvforsvar og kollektivt selvforsvar imod terrorangreb.
Det afghanske Taleban-regime viste sig modvillig til selv at bekæmpe de terrornetværk, som florerede inden for Afghanistans territorium, hvorfor retten til at bekæmpe truslen mod den internationale fred tilfaldt USA og det internationale samfund. Således blev Operation Enduring Freedom hvis formål var at omstyrte Taleban-styret og bekæmpe terrornetværket Al-Qaeda i Afghanistan.

Operationen blev mødt med overvældende international støtte, herunder fra EU, Kina, Rusland og Pakistan. Ydermere var det første gang, at NATO påkaldte sig Artikel 5 i Atlantpagten – den såkaldte ”musketered”, hvilken beskriver, at et angreb på én er et angreb på alle.

Den 14. december 2001 vedtog Folketinget beslutningsforslag vedrørende dansk militær deltagelse i den amerikansk-ledte koalition mod terrornetværk i Afghanistan.
Det danske styrkebidrag omfattede et C-130 Hercules transportfly, F-16 kampfly samt specialstyrker.

Danmark bidrog med seks F-16 kampfly med tilhørende nødvendig støttestruktur fra oktober 2002 til oktober 2003. De danske kampfly indgik i et fælles dansk-hollandsk-norsk F-16 bidrag på i alt 18 fly. Flyene var stationeret på den amerikansk-ledte militære flybase (uofficielt navngivet Peter Ganci Air Base, opkaldt efter en amerikansk brandmand, der omkom under terrorangrebet i New York), som lå i forbindelse af den civile Manas Lufthavn ved hovedstaden Bishkek i det nordlige Kirgisistan. Foruden kampflysbidragene var flybasen bemandet af ca. 1.500 mand fra Spanien, Sydkorea og USA, hvoraf 147 i perioden var danske.

De danske F-16 havde mandat til at bekæmpe Taleban- og al-Qaeda-styrker i Afghanistan. Flyenes primære opgave var at yde luftstøtte til de allierede landoperationer – både igennem væbnede patruljer og igennem direkte våbenafleveringer mod fjendtlige styrker og hulekomplekser.

Da afstanden til missionsområdet var mere end 1.000 km væk fra basen i Kirgisistan, måtte de danske fly foretage lufttankninger flere gange under hver mission. De danske F-16 kampfly gennemførte i alt 743 sorties gennem 372 missioner i luftrummet over Afghanistan.

Det danske transportflybidrag bestod af ét C-130 Hercules, to flybesætninger, én jordbesætning, støttepersonel samt et Air Movement Control Element, som stod for last og losning af de internationale transportfly.
Bidraget var udsendt imellem februar og oktober 2002 og bestod af ca. 75 soldater, som også var udstationeret på Peter Ganci Jr. Air Base, Manas i Kirgisistan. Her indgik de danske udsendinge ligeledes i et samarbejde med hollandske og norske C-130 bidrag.

Det danske specialstyrkebidrag var en værnsfælles enhed på 108 mand, primært sammensat af personel fra Jæger- og Frømandskorpset, organiseret i en fælles struktur under Jægerkorpset. Specialstyrken gik under navnet Task Group Ferret/Task Force K-BAR og fik personelmæssig støtte fra Hærens Flyvetjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Trænregimentet og Garderhusarregimentet. Task Group Ferret havde mandat til at indgå i det fulde spektrum af specialoperationer i hele Afghanistan. De danske specialtropper var under operativ kontrol af US Central Command og under taktisk kontrol af en amerikansk Task Force – indledningsvist af Task Force K-BAR og senere Combined Joint Special Operations Task Force Afghanistan.

De danske specialstyrker var primært indsat i det sydlige og sydøstlige Afghanistan, ofte i lange perioder af gangen under svære forhold, hvor mange blandt civilbefolkningen sympatiserede med Taleban og Al-Qaeda. Klimaet var en udfordring, hvor de danske specialtropper bar på op mod 60-70 kg udstyr og drikkevand til en uges forbrug i perioder med over 45 graders varme.
Task Group Ferret var indsat fra d. 9. januar til d. 4. juni 2002 uden tab.

Operation Enduring Freedom Afghanistan fortsatte frem til slutningen af 2014. Men det danske bidrag til Operationen sluttede i 2003, hvor Folketinget prioriterede at stille et dansk bidrag til rådighed for den sideløbende NATO-ledte International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan.

Læs meget mere om missionen på: infocenter-kastellet.dk
God læselyst og god dag

Foto: Forsvarsgalleriet – enkelte billeder er indleveret af privatpersoner.

Aktuelt

Parade i Mindelunden ved Rindsholm Kro

Kan du ikke komme til København, har vi modtaget denne invitation til arrangement i Mindelunden - alle medlemmer og støttemedlemmer er velkomne til at deltage. Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholder et arrangement tirsdag d.4 april i anledning af NATO-dagen i...

Invitation til parade på NATO dagen – Kastellet i København

Traditionen tro markerer Danmarks Veteraner NATO-dagen den 4. april med parade og medaljeoverrækkelse. Alle er velkommen til at deltage i hele arrangementet og den efterfølgende reception. For at sikre os, at der er mad og drikke til alle, ser vi meget gerne, at du...

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2023

Danmarks Veteraner afholder Repræsentantskabsmøde den 21. – 22. april 2023 på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J. Mødet gennemføres som todages møde med ankomst og registrering den 21. april fra kl. 17.00 og repræsentantskabsmøde fra fredag kl. 18.00 –...

Danmarks Veteraners Medlemsmagasin er på gaden

Så er den seneste udgave af Danmarks Veteraners Medlemsmagasin på gaden. Er du medlem og har du bedt om at få det med posten, så varer det ikke længe, inden det dumper ind gennem brevsprækken. Husk du kan altid melde dig ind i en af vores mange foreninger - det er...