Gaza

Norsk hvervefilm

Ingen af videoer har lyd, da de er konverteret fra 8 mm smalfilm.

Hold 8 (1960)
Kompagni Højme (del 1 af video, ingen lyd)
Kompagni Højme (del 2 af video, ingen lyd)
Coy 3 (1962)

Filmene er formentlig fra perioden mellem 1962 og 1966 ifølge oplysninger fra bruger af siden. Der blev bygget barakker omkring 1962 – 1963 og lejren blev nedlagt i november 1966. Lejren skulle være El Jamus. Kan du tidsbestemme nærmere så skriv til webmaster.

Medaljeparade (ingen lyd)

Billeder fra lejren med lokale arabere (ingen lyd)
Stafet og golf (ingen lyd)
Gaza By og ved stranden (ingen lyd)
Håndbold mod Jugoslavien (ingen lyd og standser lidt inde i klip)
Middelhavet (ingen lyd)