5. juli og to måneder til Flagdagens 10-års jubilæum

Fortællinger

Projektet Udsendt Af Danmark har kørt for fulde sejl i ti måneder, og den positive effekt, som projektet har haft, har overrasket enormt. Mere end 40.000 har været inde og besøge hjemmesiden, siden den 5. september 2018, og de 170 korte videofortællinger, der indtil videre er offentliggjort, er samlet blevet set i mere end 1.5 mio. minutter – eller sagt på en anden måde; godt 3.000 gange hver!

Særligt interessen fra den yngre målgruppe (15- 24 år) har henover året været stigende. De bruger i gennemsnit 6 gange så lang tid på hjemmesiden som den ældre.

”Tak, fordi I gør det. Nedbryder fordomme, informerer, giver os chancen for at fortælle vores historie som mennesker udsat for en mærkelig situation”. Maria

”I gør det, som gør, at vi kan forholde os til hinanden, men også at de ”civile” kan forstå os. I belyser dem med ægthed og sjæl”. René

Fra den 5. august til den 5. september udsender vi som et sidste slag med halen og nedtælling til Flagdagens 10-års jubilæum 30 nye film – en hver dag. Du kan skrive dig op her og få dagens fortælling direkte i din mail.

Udstilling

Vi har set, hvordan både den fysiske udstilling og de online fortællinger har åbnet op for samtaler, der ikke ellers ville have fundet sted. Og de mere end 1.600 skoleelever med lærere, der har været på besøg i udstillingen og oplevet projektets 120 minutters forløb  – er gået klogere derfra.

”Det er simpelthen så givende og et fantastisk initiativ. Det er svært for os at formidle denne historie, og den kan bruges til at perspektivere med i samfundsfag!”
Citat fra lærer, Aalborg

Siden premieren på Københavns Rådhus i februar 2019, har udstillingen været godt rundt i Danmark. Vi har indtil videre besøgt 12 byer, og står henover sommeren på Panzermuseum East, inden vi fortsætter turneen.

Vi vurderer, at udstillingen, udover de mange skoleelever, har været besøgt at mere end 10.000 nysgerrige danskere. Og der er flere biblioteker, der gerne vil stille lokaler til rådighed for den ubemandede udstilling, men som desværre ikke har midlerne til at dække transportomkostningerne. Derfor søger vi helt konkret efter støtte til at kunne løfte udstillingen rundt på 10 biblioteker og et mindre beløb til at lave version 2.0 af udstillingen – både fordi, vi kan se, hvordan den kan blive endnu bedre, men også fordi, at det slider godt udstillingen at blive udsat for vind, vejr og fedtede fingre.

Brætspil og undervisningsforløb

Fordi vi ikke kunne lade være. Der er så mange gode historier, men også så meget vigtig kulturhistorie, der skal formidles. Så sammen med en række gode mennesker, har vi på egen hånd udviklet det fysiske brætspil ”Gennem Ild & Vand”, som giver både et indblik i Danmarks mange internationale missioner siden 1948, men som også giver en viden om hvilke kapaciteter, vi som nation har sendt ud til verdens brændpunkter. Det er særligt udviklet til at understøtte undervisningen i samfundsfag og historie. Du finder her, hvilke læringspunkter, det understøtter.

”Det var et sjovt spil! Man skulle lige forstå det, men så gav det pludselig vild god mening! En anderledes måde at lære på!”
Citat fra elev, Aalborg

Vi har udviklet undervisningsforløb til udskolingen og gymnasieniveau. Orienteringen er sendt ud til skolerne for nyligt, så de kan bruge det i skoleåret 2019-2020 og forhåbentlig også i 2020 og fremad.

God sommer og tak

Projektets store succes skyldes i den grad det gode samarbejde, der har været på tværs af projektet med de mange frivillige organisationer og ansatte i forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet, der har stillet op og bidraget, når vi har været rundt. En kæmpe tak til alle.

Derudover, at det med ganske kort varsel lykkedes at finde en ny filmproducent, der kunne tage over med kort varsel – og som har kastet sig ind i at producere de sidste 100 fortællinger uden sikkerhed for betaling. Sagen kommer først.

Jeg ønsker dig og dine en rigtig god sommer og siger endnu en gang tak for den store opbakning.

 

På vegne af projektet,
Ann-Christina

Ann-Christina Salquist
Projektansvarlig
Udsendt Af Danmark
M: +45 23 29 76 04
www.udsendtafdanmark.dk

Følg med på Facebook eller nyhedsbrevet
Produceret for Foreningen Folk & Sikkerhed

Aktuelt

Årets sidste magasin er klar til dig

Så er årets sidste udgave af Danmarks Veteraners medlemsmagasin klar til dig. Læs Hans Kongelige Højheds Prins Joachims jule- og nytårshilsen, om Veteranstøttens tur til Grønland, Kvindelige veteraners tur til Stockholm, fejringen af årsdagen for Jutlandia og meget...

Julehjælp – søg nu.

Endnu engang har den fantastiske veterankoordinator Judy fra Københavns Kommune samlet en liste, som kan inspirere og evt. være med til at hjælpe nogle her op mod jul. #BARNETS GLÆDE: Ansøgningsskemaet bliver lagt op på hjemmesiden den 01.10.2023 og der kan søges i...

Nijmegenmarch 2024 – Skal du med?

Kære Veteran Her er et tilbud, du simpelt hen ikke kan sige nej til. Veteranstøtten deltager i 2024 med hold til Nijmegenmarchen Igen i 2024 får du chancen for at udfordre dig selv, få oplevelser for livet, møde andre veteraner, så hvis du vil deltage på...