Aflysning

I kølvandet på så mange andre aflysninger på grund af den aktuelle corona-situation følger her yderligere én.

Danmarks Veteraner aflyser den påtænkte lille ceremoni på Kastellet i forbindelse med NATO-dagen lørdag den 4. april.

Vi ønsker ikke som forening at optræde hverken ”ubetænksomt eller uansvarligt”, som H.M. Dronningen udtrykte det i sin fjernsynstale til den danske befolkning.

Regeringen opfordrer os til mest muligt at blive hjemme – så det gør vi.

Brug venligst dagen hjemme til stille refleksion og tænk på danske veteraner, som gav alt for Danmark og send også en venlig tanke til de veteraner og deres pårørende, som passer på os både ude og hjemme. Alle, som vi ellers ville have hyldet på Kastellet den 4. april.

Pas på jer selv og hinanden.

Niels Hartvig Andersen,

Landsformand for Danmarks Veteraner og formand for Veteranstøtten

 

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...