Ballerup Kommunes nye veterankoordinator hedder Jeanne Blyme

I de seneste knap fire år har Jeanne været engageret i veteranarbejdet både som frivillig i veteranforeningen VETHO og som ansat i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.

Jeanne har fra starten været medlem af Danmarks første Veteranråd – oveni købet et tværkommunalt – hvor kommunerne Herlev, Gladsaxe, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk samarbejder. Kommunerne udveksler best practise, inspirerer hinanden omkring veteranpolitikker og flagdagsarrangementer, og på den lidt længere bane er det tanken, at flere af kommunerne deler en veterankoordinator.

Ved at dele koordinator har man mulighed for at ansætte en engageret specialist, der kan sikre kommunerne et højt vidensniveau om veteraner, et stort netværk blandt veteranaktører på landsplan og et højt niveau af initiativer for veteraner og pårørende. Ballerup Kommune har lagt sig i spidsen, som den første af de fem kommuner. Stillingen er derfor i første omgang på 7 timer ugentligt.

”Som noget af det første, skal vi sikre opbakning til Veterancentrets strategi ’Fælles om Veteraner’. Veteranrådet har derfor møde med Veterancentret allerede i slutningen af august, hvor vi vil søge at bane vejen for, at de fem kommuner underskriver en samarbejdsaftale med Veterancentret”, siger Jeanne, der samtidig understreger, at hun forventer at få et samarbejde med Danmarks Veteraners Socialudvalg og den lokale veteranforening VETHO op at stå omkring pårørendetilbud i de fem kommuners fælles veterancafé Hækmosen allerede i løbet af efteråret. ”Og så glæder jeg mig til at hilse på Ballerups veteraner til flagdagen den 5. september”, siger den nyslåede veterankoordinator.

Jeanne er fortsat at finde på deltid i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. Hun starter i Ballerup Kommune den 1. august 2018.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...